Journal History

Journal of Islamic Education Policy dibentuk oleh Program Pascasajana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado pada tahun 2016.