Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization

Jurnal Pendidikan Islam yang diterbitkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam terutama kaitannya dengan keadaan masyarakat multikultural di Sulawesi Utara khususnya Manado. Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Manado memiliki legalitas ISSN Online : 2721-2149

Vol 2 (2020): Jurnal PAI, Vol 2, 2020

Table of Contents

Articles

Rivai Bolotio, Muhammad Imran, Dewi Afiatul Qutsiyah
PDF
Wadan Anuli, Ishak Talibo, Sarina Mochtar
PDF
Nur Fadli Utomo, Agung Budi Santoso
PDF
Ismail Usman, Abrari Ilham, Wulandari Tabo
PDF
Rivai Bolotio, Faisal Ade, Putri Sri Wahyuni
PDF
Agung Budi Santoso, Nur Fadli Utomo
PDF
Merriam Modeong, Zulkifli Mansyur
PDF
Abrari Ilham
PDF
Wadan Y Anuli
PDF
Aditya Zahran Jibriil Bachdar
PDF